a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Majątek WIOŚ

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
(stan na 31.12.2010)

Grupa 1 – Budynki

4 027 141,92 zł

Grupa 2 – Urządzenia techniczne – aparatura

12 219 221,67 zł

Grupa 3 – Środki transportu

3 301 143,72 zł

Grupa 4 -Pozostałe, ruchomości i wyposażenie

8 024 409,67 zł

Ogółem wartość

27 571 961,98 zł

 

 

informację wytworzył: Barbara Gurzyńska
za treść odpowiada: Barbara Gurzyńska
data wytworzenia: 2011-05-13


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 13 maja 2011 10:43
opublikowano: piątek, 13 maja 2011 10:43