a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Remont poddasza

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.24.2012
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Tryb: Przetarg nieograniczony

ogłossenie o zamówieniu oraz siwz wraz z załącznikami w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 04 października 2012 13:23
opublikowano: czwartek, 04 października 2012 13:23