a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: WIOŚ-WAT.2500.2.3.1.2013
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Tryb: Zapytanie ofertowe
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

w zakresie projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi o wartości poniżej 14tysięcy euro zgodnie z zapisami art.4, pkt.8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia2004 r. Pzp. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 11 marca 2013 12:20
opublikowano: poniedziałek, 11 marca 2013 12:20