a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę przeglądu w wysokoobjętościowym poborniku – wybór oferty

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.15.2013
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Tryb: Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 07 czerwca 2013 12:35
opublikowano: piątek, 07 czerwca 2013 12:35