a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę przeglądu, konserwacji, wzorcowania i montażu aparatury

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.32.2013
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Tryb: Przetarg nieograniczony

SIWZ i ogłoszenie w załączniku

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 20 września 2013 08:40
opublikowano: piątek, 20 września 2013 08:40