a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na dostawę akcesoriów do chromatografu i analizatora rtęci gazowej – wybór ofert

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.11.2014
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 18.06.2014
Tryb: Przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 20 czerwca 2014 11:40
opublikowano: piątek, 20 czerwca 2014 11:40