a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na dostawę paliwa do pojazdów WIOŚ w Bydgoszczy – wybór oferty

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.16.2014
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 10.07.2014
Tryb: Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 01 sierpnia 2014 10:31
opublikowano: piątek, 01 sierpnia 2014 10:31