a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

inspektor ochrony środowiska, specjalista ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych

Nr ogłossenia 161735 – inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy – Adam Stefański – Szubin

Nr ogłoszenia 161781 – inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy – Magda Winogrodzka – Bydgoszcz

Nr ogłoszenia 162209 – inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku – Karolina Apalczyk – Baruchowo

Nr ogłoszenia 162995 – specjalista ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w Laboratorium w Bydgoszczy – Jakub Warda – Gąsawa


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 04 listopada 2014 13:36
opublikowano: wtorek, 04 listopada 2014 13:36