a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę przeglądu, regeneracji, kalibracji i wzorcowania analizatora

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.6.2015
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 25.02.2015
Tryb: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie i siwz

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 17 lutego 2015 08:30
opublikowano: wtorek, 17 lutego 2015 08:30