a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Archiwum

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku 28.10.2011 13:42
Zamówienie na naprawę i serwisowanie aparatury 28.10.2011 13:38
Zamówienie na dostawę paliwa do pojazdów WIOŚ 28.10.2011 13:36
Inspektor ochrony środowiska 28.10.2011 13:11
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 28.10.2011 13:10
Dostawa odczynników i materiałów filtracyjnych 24.10.2011 09:18
przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP 30.09.2011 14:22
Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS 16.08.2011 09:48
Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi 5.08.2011 13:49
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk 19.08.2010 10:14
dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych 8.12.2009 17:10
dostawa materiałów eksploatacyjnych i elementów do aparatów firmy WTW 19.11.2009 13:43
dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych 23.10.2009 16:36
dostawa wzorców do chromatografii 21.10.2009 10:51
dostawa odczynników do oznaczeń w aparatach firmy HACH 20.10.2009 13:19
dostawa gazów wzorcowych 16.09.2009 12:34
dostawa odczynników chemicznych 9.09.2009 10:54
dostawa odczynników chemicznych 10.08.2009 12:10
dostawa spektrofotometru 6.08.2009 12:01
dostawa zestawów do oznaczania azotu Kjeldahla 3.08.2009 14:56
1 2 3 4 7

Pliki do pobrania