a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Postępowania ofertowe

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
4.07.2019 13:03 WIOŚ-WP.272.3.2019 Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WIOŚ w Bydgoszczy oraz Delegatury w Toruniu i Włocławku zapytanie-ofertowe.poczta.pdf
formularz-ofertowy.doc
zmiana-zapytania-ofertowego.pdf
09.07.2019
10.06.2019 13:36 WIOŚ-WP.272.2.2019 Remont dwóch pomieszczeń biurowych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 zapytanie-ofertowe.remont.pdf
13.06.2019 10:00 wynik.remont.pdf
9.05.2019 16:09 WIOŚ-WP.272.1.2019 Usługa dostępu do internetu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapytanie-ofertowe.internet.pdf
zmiana.pdf
odpowiedzi-na-pytania.pdf
27.05.2019 00:00 wynik.internet.pdf
25.01.2019 13:54 WIOŚ-SSZP.2601.1.2019 Dostawa paliwa oraz usługa mycia samochodów służbowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapytanie-ofertowe-7.pdf
ogólne-warunki-umowy.pdf
30.01.2019 14:00
20.12.2018 16:12 WIOŚ-SSZP.253.1.2018 Ubezpieczenia majątkowe oraz OC zapytanie-ofertowe-6.pdf
27.12.2018 15:00
18.12.2018 16:36 WIOŚ-SSZP.2601.8.2018 Dostawa sprzętu komputerowego 2601.8.2018-ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf
8-2018-ZMIANA-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO.pdf
19.12.2018 0:00 wybr.8.2018.pdf
14.12.2018 12:18 WIOŚ-SSZP.2601.7.2018 Dostawa zmywarki laboratoryjnej zapytanie-ofertowe-5.pdf
18.12.2018
7.12.2018 14:26 WIOŚ-SSZP.2601.6.2018 Dostawa sprzętu komputerowego zapytanie-ofertowe-4.pdf
13.12.2018 6.2018-uniewanienie.pdf
17.10.2018 08:45 WIOŚ-SSZP.2601.5.2018 Przeglądy serwisowe i naprawy oraz zakup części do zestawów oczyszczania wody w laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku zapytanie-ofertowe-3.pdf
22.10.2018 2601.5.2018-wynik.pdf
15.10.2018 14:34 WIOŚ-WAT.2601.87.2018 Dostawa mebli biurowych zapytanie-ofertowe-2.pdf
załącznik.pdf
18.10.2018 10:00
12.10.2018 14:04 WIOŚ-SSZP.2500.1.2018 Dostawa klimatyzatorów wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją w budynku WIOŚ w Bydgoszczy zapytanie-ofertowe-1.pdf
17.10.2018 wynik.KLIMAT.pdf
11.07.2018 13:15 WIOŚ-SSZP.2601.4.2018 Opracowanie raportu z badań prekursorów ozonu prowadzonych na stacji pomiarowej w Borach Tucholskich za 2018 rok 2601.4.2018-zapytanie-ofertowe.pdf
16.07.2018 9:00 7011.1.2018-wynik.pdf
27.06.2018 12:10 WIOŚ-SSZP.2601.3.2018 Remont dwóch tarasów oraz dwóch pomieszczeń w budynku WIOŚ w Bydgoszczy 2601.3.2018-zapytanie-ofertowe.pdf
29.06.2018 9:00
18.01.2018 12:47 WIOŚ-SSZP.2601.2.2018 Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju „Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok” 2601.2.2018-zapytanie-ofertowe.pdf
24.01.2018
5.01.2018 13:16 WIOŚ-SSZP.2601.1.2018 Dostawa paliwa 2601.1.2018-zapytanie-ofertowe.pdf
12.01.2018 12:00 2601.1.2018-wynik.pdf
12.12.2017 09:31 WIOŚ-SSZP.2601.6.2017 Ubezpieczenia majątkowe oraz OC 6-2017-zapytanie-ofertowe.pdf
Zał.1-zestawienie-mienia.pdf
Zał.2-wykaz-środków-trwałych.pdf
Zał.3-formularz-ofertowy.pdf
6-2017-zmiana-treści-zapytania.pdf
6-2017-odpowiedzi-na-pytania.pdf
15.12.2017 12:00 2601.6.2017-wynik.pdf
11.12.2017 14:42 WIOŚ-SSZP.2601.5.2017 Ubezpieczenia majątkowe oraz OC – anulowane 5-2017-zapytanie-ofertowe.pdf
załącznik-nr-1.pdf
załącznik-nr-2.pdf
załącznik-nr-3-formularz-ofertowy.pdf
12.12.2017
21.11.2017 14:02 WIOŚ-SSZP.2601.4.2017 Dostawa samochodu osobowego 7-miejscowego samochod2-2017-zapytanie-ofertowe.pdf
samochod2-2017-wyjasnienie-tresci-zapytania-ofertowego.pdf
24.11.2017 10.00 2601.4.2017-wynik.pdf
20.11.2017 11:53 WIOŚ-SSZP.2601.3.2017 Świadczenie usług pocztowych dla Delegatury WIOŚ we Włocławku 2601.3-2017-zapytanie-ofertowe.pdf
formularz-ofertowy-do-pocztowych-przesyłek-Włocławek.pdf
29.11.2017 12:00 2601.3.2017-poczta wynik.pdf
9.11.2017 13:47 WIOŚ-SSZP.2601.2.2017 Remont Istniejących garaży metalowych WIOŚ-SSZP.2601.2.2017.pdf
20.11.2017 2601.2.2017-wynik.pdf
1 2 3 4

Pliki do pobrania