a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Obowiązek ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.
Zgodnie zaś z art. 53 ust. 4  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę.
Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy określa strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także prawa i obowiązki pracowników oraz zakres ich odpowiedzialności.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 26 października 2011 10:11
opublikowano: środa, 26 października 2011 10:11