a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Status prawny i majątek

Status prawny

Status prawny i majątek

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.  Nr 77, poz. 335,  z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141,  poz. 943,   z  1998r.  Nr 106,  poz. 668), a także ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 91, poz. 577).

 

Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zawartych w ustawach i aktach wykonawczych oraz ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska wg zasad określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

 

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawach i aktach wykonawczych, a także w oparciu o ogólne kierunki działalności określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor samodzielnie realizuje budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.

 

Wartość majątku WIOŚ na dzień 01.01.2004 r. wynosi 4 730 000 PLN

 


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 09 listopada 2004 14:38
opublikowano: wtorek, 09 listopada 2004 14:38