a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Specjalista w Laboratorium


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

 KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydata na stanowisko

specjalista

w Laboratorium

Liczba lub wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Delegatura we Włocławku

 

Główne obowiązki: 

         wykonywanie badań laboratoryjnych w różnych komponentach środowiska, głównie w zakresie biologii

         prawidłowe eksploatowanie i konserwacja powierzonych aparatów badawczych

         prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą

 

Wykształcenie: wyższe najlepiej z zakresu biologii ze specjalizacją hydrobiologiczną

 

Wymagania konieczne:

    Umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych

         Umiejętność samodzielnego rozwiązywania merytorycznych problemów

         Odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dokładność staranność

         Umiejętność obsługi komputera

 

Wymagania pożądane

         dobra znajomość języka angielskiego

         umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

30 listopada 2005.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

Inne informacje

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 19.10.2005


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 19 października 2005 15:21
opublikowano: środa, 19 października 2005 15:21