a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Specjalista w Laboratorium

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydata na stanowisko

specjalisty

w Laboratorium Delegatury we Włocławku – Pracownia Pomiarów Terenowych

Liczba lub wymiar etatu:  1

 

Główne obowiązki: 

 

        nadzór nad pracą stacji automatycznego monitorowania powietrza w zakresie podstawowej obsługi technicznej

         prawidłowe eksploatowanie i konserwacja powierzonej aparatury pomiarowej

         prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych prac, zgodnie z przyjętymi zasadami systemu jakości

 

Wykształcenie: wyższe, preferowana specjalizacja w zakresie elektroniki, automatyki lub mechaniki

 

Wymagania konieczne:

 

         umiejętność korzystania z instrukcji technicznego sprzętu pomiarowego

         zdolności manualne

         znajomość pakietu Ms Office

         obowiązkowość, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność

 

Wymagania pożądane:

 

         znajomość urządzeń do prowadzenia automatycznych pomiarów zanieczyszczenia powietrza

         dobra znajomość języka angielskiego

         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

         posiadanie prawa jazdy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

        kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

–          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

         kserokopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

29 maja 2006.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

 

Inne informacje:

 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

 

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: wpisz datę


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 15 maja 2006 13:08
opublikowano: poniedziałek, 15 maja 2006 13:08