a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów diagnostycznych dla mikrobiologii


WIOŚ-SSZP-2430-11/06                                                              Bydgoszcz, dnia 30.11.2006r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów diagnostycznych dla mikrobiologii:

 

Zadanie 1

MERCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 

Zadanie 2

Polska Grupa Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 

Zadanie 3

Polska Grupa Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 

Zadanie 4

Polska Grupa Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 

Zadanie 5

Polska Grupa Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 

Zadanie 6

Polska Grupa Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 30.11.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 30 listopada 2006 13:39
opublikowano: czwartek, 30 listopada 2006 13:39