a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa bonów dla pracowników

 

WIOŚ-SSZP-2430-13/06                                                              Bydgoszcz, dnia 15.12.2006r

                                                    

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                      

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów dla pracowników wybrał następująca ofertę:

 

 

SODEXHO PASS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Ostroroga 24E

01-163 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny, Ilości punktów realizacji bonów oraz terminu realizacji bonów.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 15.12.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 15 grudnia 2006 13:49
opublikowano: piątek, 15 grudnia 2006 13:49