a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury w Toruniu (ogłoszenie nr 93760 w BIP KPRM)


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ochrony środowiska

w Dziale Inspekcji Delegatury w Toruniu

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

         kontrolowanie przestrzegania przepisów przez podmioty korzystające ze środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego,

         kontrola postępowania w przypadku poważnych awarii oraz przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania chemikaliów – REACH,

         stosowanie informatycznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych, prowadzenie baz danych, współtworzenie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.

 

Wykształcenie: wyższe chemiczne lub z zakresu ochrony środowiska

 

Wymagania konieczne

         znajomość zagadnień ochrony środowiska w tym zagadnień dotyczących ochrony powietrza,

         znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

         umiejętność biegłej obsługi komputera,

         dyspozycyjność,

         samodzielność.

 

Wymagania pożądane

         kreatywność,

         umiejętność pracy w zespole,

         umiejętność pracy w warunkach stresu,

         umiejętność organizacji pracy,

         prawo jazdy kat, B,

         znajomość języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

         kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         życiorys i list motywacyjny,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

– kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

29 lipca 2008 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Oferty odrzucone zostaną  zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

Przy składaniu oferty proszę powołać się na numer ogłoszenia.
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2008-07-16


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 17 lipca 2008 11:06
opublikowano: czwartek, 17 lipca 2008 11:06