a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa urządzeń laboratoryjnych


WIOŚ-SSZP-323-05/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 26.06.2009r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski

ul. Bracka 28, 26-600 Radom

Oddział Bydgoszcz

ul. Gdańska 128, 85-021 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski

ul. Bracka 28, 26-600 Radom

Oddział Bydgoszcz

ul. Gdańska 128, 85-021 Bydgoszcz

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

 

MLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      MLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych w cześci: zadanie nr 3 Luxomierz cyfrowy zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 26.06.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 26 czerwca 2009 14:07
opublikowano: piątek, 26 czerwca 2009 14:07