a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa rejestratorów


 

WIOŚ-SSZP-3264-06/09                                                                             Bydgoszcz, dnia 06.07.2009r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę rejestratorów wybrał następującą ofertę:

 

Hanna Instruments Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1.      Hanna Instruments Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn

2.      Primar Krzysztof Adamski

      ul. Lipowiec 3, 32-091 Michałowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 06.07.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 06 lipca 2009 10:51
opublikowano: poniedziałek, 06 lipca 2009 10:51