a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa gazów wzorcowychWIOŚ-SSZP-323-08/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 16.09.2009r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów wzorcowych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

Messer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. Messer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

  1. Air Products Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Pory 59, 02-757 Warszawa

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

 

Messer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. Messer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

  1. Air Products Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Pory 59, 02-757 Warszawa

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

 

Messer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. Messer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

  1. Air Products Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Pory 59, 02-757 Warszawa

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 16.09.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 16 września 2009 12:34
opublikowano: środa, 16 września 2009 12:34