a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa wzorców do chromatografii


WIOŚ-SSZP-323-10/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 20.10.2009r

                                                    

                                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wzorców do chromatografii wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

LGC Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

  1. LGC Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

 

LGC Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

  1. LGC Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

 

LGC Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

  1. LGC Standards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 20.10.2009

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 21 października 2009 10:51
opublikowano: środa, 21 października 2009 10:51