a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa termostatów komorowych


 

WIOŚ-SSZP-323-15/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 17.08.2010r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę termostatów komorowych wybrał następujące oferty:

 

POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Kokoszycka 172C

44-300 Wodzisław Śląski

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Kokoszycka 172C

44-300 Wodzisław Śląski

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski

ul. Kokoszycka 172C

44-300 Wodzisław Śląski

Kryterium cena           – 100,00 pkt

Łączna punktacja       – 100,00 pkt

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 17.08.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 17 sierpnia 2010 13:49
opublikowano: wtorek, 17 sierpnia 2010 13:49