a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk


WIOŚ-SSZP-323-14/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 19.08.2010r

                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – ”Wykonanie termomodernizacji budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku przy ul. Kopernika 2”  wybrał następujące oferty:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk

ul. Zbigniewskiej 77

87-800 Włocławek

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 

1)      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk

ul. Zbigniewskiej 77

87-800 Włocławek

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

 

1)      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk

ul. Zbigniewskiej 77

87-800 Włocławek

Kryterium cena                 – 100,00 pkt

Łączna punktacja             – 100,00 pkt

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 19.08.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 19 sierpnia 2010 10:14
opublikowano: czwartek, 19 sierpnia 2010 10:14