a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa aparatury pomiarowejWIOŚ-SSZP-323-17/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 19.08.2010r

                                                    

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

LAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chorzowska 73a

40-101 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższy bilans ceny i parametrów technicznych, które byłe kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      LAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chorzowska 73a

40-101 Katowice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      LAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chorzowska 73a

40-101 Katowice

Kryterium cena                                  – 80,00 pkt

Kryterium parametry techniczne       – 20,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 2

MERAZET Spółka Akcyjna

ul. J. Krauthofera 36

60-952 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższy bilans ceny i parametrów technicznych, które byłe kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      MERAZET Spółka Akcyjna

ul. J. Krauthofera 36

60-952 Poznań

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      MERAZET Spółka Akcyjna

ul. J. Krauthofera 36

60-952 Poznań

Kryterium cena                              – 80,00 pkt

Kryterium parametry techniczne   – 20,00 pkt

Łączna punktacja                           – 100,00 pkt

 informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 19.08.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 19 sierpnia 2010 12:38
opublikowano: czwartek, 19 sierpnia 2010 12:38