a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów eksploatacyjnych i elementów do urządzeń działających na stacjach monitoringowych 

WIOŚ-SSZP-323-19/10                                                                             Bydgoszcz, dnia 20.08.2010r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i elementów do urządzeń działających na stacjach monitoringowych wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

 

MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

Kryterium cena                 – 100,00 pkt

Łączna punktacja             – 100,00 pkt

 

Zadanie 2

 

MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      MLU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

Kryterium cena                 – 100,00 pkt

Łączna punktacja             – 100,00 pkt

 informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 20.08.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 19 sierpnia 2010 12:38
opublikowano: czwartek, 19 sierpnia 2010 12:38