a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników i materiałów filtracyjnych


WIOŚ-SSZP-323-20/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 27.10.2010r

                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów filtracyjnych wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1

POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 2

POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Kryterium cena                                    23,87 pkt

Łączna punktacja                                 23,87 pkt

 

2)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 3

POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      LABO PLUS Sp. z o.o.

ul. Obornicka 5, 02-948 Warszawa

2)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 4

POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 5

S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

2)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Kryterium cena                                     100,00 pkt

Łączna punktacja                                 100,00 pkt

 

2)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Kryterium cena                                       65,56 pkt

Łączna punktacja                                    65,56 pkt

 

Zadanie 6

POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 7

S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 8

S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      S.WITKO

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 

Zadanie 9

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów filtracyjnych: zadanie nr 9 wzorce do chromatografii zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 27.10.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 27 października 2010 14:04
opublikowano: środa, 27 października 2010 14:04