a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę przeglądu w wysokoobjętościowym poborniku

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.15.2013
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Tryb: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie i siwz w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 29 maja 2013 14:02
opublikowano: środa, 29 maja 2013 14:02