a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługę przeglądów, konserwacji i wzorcowania aparatury laboratoryjnej – wybór ofert

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.27.2014
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 16.10.2014
Tryb: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o wyborze oferty w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 17 października 2014 11:37
opublikowano: piątek, 17 października 2014 11:37