a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zamówienie na usługi przeglądów, napraw, diagnistyki i serwisu – wybór ofert

Nr sprawy: WIOŚ-SSZP.272.22.2015
Wartość szacunkowa w odniesieniu do kwoty na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019: poniżej kwoty
Termin: 08.07.2015
Tryb: Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 16 lipca 2015 09:15
opublikowano: czwartek, 16 lipca 2015 09:15