a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Rejestr zmian

9 sierpnia 2021 15:02 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
9 marca 2021 14:41 - (Agnieszka Michalak) - starszy inspektor ds. bhp i p.poż - Zmieniono:
9 marca 2021 14:39 - (Agnieszka Michalak) - starszy inspektor ds. bhp i p.poż - Zmieniono:
9 marca 2021 14:34 - (Agnieszka Michalak) - starszy inspektor ds. bhp i p.poż - Zmieniono:
9 marca 2021 14:32 - (Agnieszka Michalak) - starszy inspektor ds. bhp i p.poż - Zmieniono: status
9 grudnia 2020 09:38 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
8 października 2021 10:45 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
8 listopada 2021 14:33 - (administrator) - Petycje - Zmieniono:
8 czerwca 2021 10:55 - (Agnieszka Michalak) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
6 października 2021 14:28 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
6 maja 2022 15:42 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2021 r. - Zmieniono: treść, status
6 maja 2022 15:41 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2021 r. - Zmieniono: treść, status
6 maja 2022 15:40 - (Jacek Janiak) - Rachunek zysków i strat – 2021 r. - Zmieniono: treść, status
6 maja 2022 15:38 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2021 r. - Zmieniono: treść, status
6 maja 2022 15:30 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
6 maja 2022 15:30 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
6 maja 2022 15:21 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
6 maja 2022 15:10 - (Jacek Janiak) - Redakcja biuletynu - Zmieniono: treść
6 maja 2022 15:09 - (Krzysztof Pietrasiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
6 listopada 2020 14:53 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont pomieszczeń w budynku Zamawiającego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 - Zmieniono: status
6 listopada 2020 12:28 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
5 sierpnia 2020 14:54 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
5 listopada 2021 10:43 - (Jacek Janiak) - Struktura organizacyjna - Zmieniono: treść
4 listopada 2021 13:09 - (Jacek Janiak) - Regulamin organizacyjny - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:11 - (Jacek Janiak) - starszy księgowy - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:11 - (Jacek Janiak) - starszy księgowy - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:10 - (Jacek Janiak) - starszy specjalista - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:09 - (Jacek Janiak) - starszy księgowy - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:09 - (Jacek Janiak) - starszy specjalista - Zmieniono: treść
4 czerwca 2020 09:05 - (Jacek Janiak) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:05 - (Jacek Janiak) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: treść
4 czerwca 2020 09:05 - (Jacek Janiak) - zastępca głównego księgowego - Zmieniono:
4 czerwca 2020 09:04 - (Jacek Janiak) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
4 czerwca 2020 09:01 - (Jacek Janiak) - zastępca głównego księgowego - Zmieniono: status
4 czerwca 2020 08:59 - (Jacek Janiak) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: treść, status
4 czerwca 2020 08:57 - (Jacek Janiak) - starszy specjalista - Zmieniono: treść, status
4 czerwca 2020 08:54 - (Jacek Janiak) - starszy księgowy - Zmieniono: treść, status
4 czerwca 2020 08:52 - (Jacek Janiak) - starszy specjalista - Zmieniono: treść, status
4 czerwca 2020 08:52 - (Jacek Janiak) - starszy specjalista - Zmieniono:
4 czerwca 2020 08:46 - (Jacek Janiak) - starszy księgowy - Zmieniono: status
31 lipca 2020 15:09 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
31 lipca 2020 15:01 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
30 września 2021 15:58 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
30 września 2021 15:57 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
30 września 2021 15:55 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
30 września 2021 15:55 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
30 września 2021 15:19 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono: status
30 września 2021 14:35 - (Jacek Janiak) - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 r. - Zmieniono: tytuł
30 września 2021 14:34 - (Jacek Janiak) - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 r. - Zmieniono: tytuł
30 września 2021 14:34 - (Jacek Janiak) - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 r. - Zmieniono: status
30 listopada 2022 08:03 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu – zastępstwo - Zmieniono: status
30 listopada 2022 07:55 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu - Zmieniono: status
30 listopada 2020 15:04 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa urządzeń komputerowych i akcesoriów - Zmieniono:
30 listopada 2020 13:05 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - Zmieniono:
30 listopada 2020 13:04 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury WIOŚ we Włocławku - Zmieniono:
30 listopada 2020 10:46 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury WIOŚ we Włocławku - Zmieniono:
30 lipca 2021 14:35 - (Agnieszka Michalak) - starszy referent ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: tytuł
30 lipca 2021 14:35 - (Agnieszka Michalak) - starszy referent ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
3 sierpnia 2020 08:30 - (administrator) - Redakcja biuletynu - Zmieniono: treść
3 sierpnia 2020 08:27 - (administrator) - Dostęp do informacji o środowisku - Zmieniono: treść
3 sierpnia 2020 08:23 - (administrator) - Ochrona danych osobowych - Zmieniono: treść
3 sierpnia 2020 08:09 - (administrator) - Załatwianie spraw, skarg i wniosków - Zmieniono: treść
3 sierpnia 2020 08:08 - (administrator) - Załatwianie spraw, skarg i wniosków - Zmieniono: treść
3 sierpnia 2020 08:03 - (administrator) - Zadania - Zmieniono: treść
3 sierpnia 2020 08:00 - (administrator) - Statut WIOŚ - Zmieniono: treść
3 listopada 2020 14:18 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa mierników IDS - Zmieniono: status
3 listopada 2020 14:16 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
28 października 2020 13:06 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
28 października 2020 13:03 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono: status
28 października 2020 12:42 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
28 października 2020 12:38 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono: tytuł, status
28 lipca 2022 06:22 - (Agnieszka Michalak) - specjalista ds. kadr - Zmieniono: status
27 września 2021 14:07 - (Jacek Janiak) - Dostawa mierników poziomu dźwięku - Zmieniono:
27 września 2021 14:05 - (Jacek Janiak) - Dostawa mierników poziomu dźwięku - Zmieniono:
27 września 2021 14:05 - (Jacek Janiak) - Dostawa mierników poziomu dźwięku - Zmieniono:
27 września 2021 14:04 - (Jacek Janiak) - Dostawa mierników poziomu dźwięku - Zmieniono: status
27 września 2021 07:46 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
27 października 2021 07:15 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze we Włocławku - Zmieniono: status
27 maja 2021 07:06 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: tytuł
27 maja 2021 06:56 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: status
27 listopada 2020 14:51 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - Zmieniono: status
27 listopada 2020 13:04 - (Lilianna Sierek) - specjalista do spraw kadr i szkoleń - Zmieniono:
27 listopada 2020 13:01 - (Lilianna Sierek) - specjalista do spraw kadr i szkoleń - Zmieniono: status
27 lipca 2021 10:48 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
26 stycznia 2021 11:15 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
26 sierpnia 2020 14:38 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
26 listopada 2021 14:06 - (Jacek Janiak) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
26 listopada 2021 12:18 - (Jacek Janiak) - Zadania - Zmieniono: treść
26 listopada 2021 10:41 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
26 listopada 2021 10:41 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
26 listopada 2021 10:40 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
25 stycznia 2021 13:09 - (Lilianna Sierek) - specjalista ds. kadr i szkoleń - Zmieniono: status
25 stycznia 2021 13:04 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
25 sierpnia 2021 07:13 - (Agnieszka Michalak) - starszy referent ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
25 sierpnia 2021 07:10 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: treść, status
25 maja 2022 07:36 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
25 listopada 2020 14:56 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury WIOŚ we Włocławku - Zmieniono:
25 listopada 2020 14:55 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury WIOŚ we Włocławku - Zmieniono: status
25 listopada 2020 11:20 - (administrator) - Dostawa materiałów biurowych do Delegatury WIOŚ we Włocławku - Zmieniono:
24 września 2021 15:00 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono:
24 sierpnia 2021 08:50 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Zmieniono:
24 sierpnia 2021 08:49 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Zmieniono: tytuł
24 sierpnia 2021 08:48 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji- zastępstwo - Zmieniono: tytuł
24 sierpnia 2021 08:48 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze we Włocławku - Zmieniono: tytuł, treść, status
24 sierpnia 2021 08:46 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji- zastępstwo - Zmieniono: tytuł, status
24 sierpnia 2021 08:44 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Zmieniono: status
24 lipca 2020 12:16 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:16 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:14 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:14 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:13 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:07 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:07 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:07 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:03 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:03 - (Jacek Janiak) - Rachunek zysków i strat – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:02 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:02 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:01 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:01 - (Jacek Janiak) - Rachunek zysków i strat – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:00 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:00 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 12:00 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2019 r. - Zmieniono: status
24 lipca 2020 12:00 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2019 r. - Zmieniono: status
24 lipca 2020 11:59 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono: treść, status
24 lipca 2020 11:59 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2019 r. - Zmieniono:
24 lipca 2020 11:57 - (Jacek Janiak) - Rachunek zysków i strat – 2019 r. - Zmieniono: status
24 lipca 2020 11:39 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2019 r. - Zmieniono: treść, status
24 lipca 2020 11:34 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2019 r. - Zmieniono: status
23 września 2022 15:03 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
23 listopada 2020 12:25 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont pomieszczeń w budynku Zamawiającego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 - Zmieniono:
23 lipca 2020 12:47 - (Jacek Janiak) - Majątek - Zmieniono: treść
23 lipca 2020 12:26 - (Jacek Janiak) - Majątek - Zmieniono: treść
23 lipca 2020 12:22 - (Jacek Janiak) - Majątek - Zmieniono: treść
23 lipca 2020 12:21 - (Jacek Janiak) - Majątek - Zmieniono: treść
23 czerwca 2021 13:35 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
22 października 2021 14:53 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
22 października 2021 10:40 - (Jacek Janiak) - Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zmieniono: treść
22 października 2021 10:35 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
22 listopada 2022 15:35 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
22 listopada 2022 15:35 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: treść
22 listopada 2022 10:27 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
22 listopada 2021 09:21 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: tytuł
22 listopada 2021 09:21 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. organizacyjnych - Zmieniono: tytuł
22 listopada 2021 09:20 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. organizacyjnych - Zmieniono: tytuł
22 listopada 2021 09:19 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: treść
22 listopada 2021 09:19 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: treść
22 listopada 2021 09:18 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. organizacyjnych - Zmieniono: treść, status
22 listopada 2021 09:15 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: treść, status
22 listopada 2021 09:12 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: treść, status
22 listopada 2021 09:11 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
22 listopada 2021 09:09 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
22 listopada 2021 09:07 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
22 lipca 2020 10:31 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono:
22 lipca 2020 10:24 - (Jacek Janiak) - Sprawozdanie finansowe - Zmieniono: status
21 września 2021 08:30 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: treść, status
21 listopada 2022 08:15 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu - Zmieniono: tytuł
21 listopada 2022 08:14 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu - Zmieniono: status
21 grudnia 2020 11:07 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
20 września 2022 15:19 - (Agnieszka Michalak) - specjalista ds. kadr - Zmieniono: tytuł, status
20 stycznia 2022 18:50 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
20 listopada 2020 14:55 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa mierników IDS - Zmieniono:
20 listopada 2020 14:54 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa mierników IDS - Zmieniono:
20 listopada 2020 14:36 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa mierników IDS - Zmieniono: status
2 września 2020 07:49 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
2 lutego 2022 15:24 - (Jacek Janiak) - Oświadczenie o dostępności - Zmieniono: treść
2 listopada 2020 15:01 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
2 listopada 2020 14:16 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
2 lipca 2020 13:53 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: tytuł
2 lipca 2020 12:57 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
2 lipca 2020 12:23 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono:
2 lipca 2020 12:14 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: treść, status
2 lipca 2020 12:12 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
2 lipca 2020 12:09 - (Lilianna Sierek) - księgowy - Zmieniono: status
2 lipca 2020 12:05 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
2 lipca 2020 12:02 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista ds. kontaktów z mediami - Zmieniono: status
2 lipca 2020 11:57 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
2 lipca 2020 11:53 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
2 czerwca 2020 07:57 - (Jacek Janiak) - Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - Zmieniono: status
2 czerwca 2020 07:54 - (Jacek Janiak) - Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - Zmieniono:
19 sierpnia 2021 08:10 - (Jacek Janiak) - Petycje - Zmieniono:
19 sierpnia 2020 14:31 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
19 lutego 2021 14:02 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
19 lutego 2021 13:57 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
19 lutego 2021 13:21 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
19 lutego 2021 13:20 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
19 lutego 2021 13:17 - (administrator) - Kontrole zewnętrzne - Zmieniono: treść
19 listopada 2020 14:48 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa urządzeń komputerowych i akcesoriów - Zmieniono: status
19 kwietnia 2021 14:30 - (Agnieszka Michalak) - starszy inspektor ds. bhp i p.poż - Zmieniono: status
18 sierpnia 2022 08:57 - (Jurand Czarnecki) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
18 sierpnia 2022 08:55 - (Jurand Czarnecki) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
18 listopada 2020 11:42 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista do spraw organizacji - Zmieniono: status
18 listopada 2020 11:37 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
18 listopada 2020 11:35 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono:
17 sierpnia 2022 11:44 - (Jurand Czarnecki) - Dla mediów - Zmieniono: treść
17 sierpnia 2022 11:24 - (Jurand Czarnecki) - Dla mediów - Zmieniono: treść
17 sierpnia 2020 10:14 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista ds. organizacji i kadr - Zmieniono: treść
17 sierpnia 2020 10:12 - (Lilianna Sierek) - zastępca głównego księgowego - Zmieniono: status
17 sierpnia 2020 10:08 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista ds. organizacji i kadr - Zmieniono: treść, status
17 sierpnia 2020 10:05 - (Lilianna Sierek) - starszy księgowy - Zmieniono:
17 sierpnia 2020 10:03 - (Lilianna Sierek) - starszy księgowy - Zmieniono: status
17 sierpnia 2020 09:56 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista ds. organizacji i kadr - Zmieniono: status
17 sierpnia 2020 09:53 - (Lilianna Sierek) - starszy księgowy - Zmieniono: status
17 listopada 2020 14:58 - (administrator) - Regulamin organizacyjny - Zmieniono:
17 listopada 2020 12:52 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
17 listopada 2020 12:50 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
17 listopada 2020 12:48 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
17 listopada 2020 12:47 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa analizatora do identyfikacji substancji - Zmieniono:
16 lipca 2021 10:47 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: tytuł
16 lipca 2021 10:42 - (Agnieszka Michalak) - referent prawny - Zmieniono: status
15 marca 2022 14:58 - (Agnieszka Michalak) - starszy informatyk - Zmieniono: status
15 marca 2022 14:57 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. administracyjno-technicznych - Zmieniono: status
15 marca 2022 14:51 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono:
15 marca 2022 14:46 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska - Zmieniono: status
15 marca 2021 13:11 - (Agnieszka Michalak) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
15 maja 2020 12:54 - (administrator) - artykuł testowy - Zmieniono:
15 lutego 2022 09:13 - (Jacek Janiak) - Oświadczenie o dostępności - Zmieniono: treść
15 lutego 2022 09:10 - (Jacek Janiak) - Oświadczenie o dostępności - Zmieniono: treść
14 września 2021 08:39 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze we Włocławku - Zmieniono: status
14 września 2021 08:37 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Zmieniono: status
14 października 2020 10:40 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista ds. organizacji - Zmieniono:
14 października 2020 10:37 - (Lilianna Sierek) - starszy specjalista ds. organizacji - Zmieniono: status
14 marca 2022 13:36 - (Jacek Janiak) - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r. - Zmieniono: status
14 kwietnia 2021 08:06 - (Jacek Janiak) - Dostępność podmiotu publicznego - Zmieniono: treść
14 kwietnia 2021 08:04 - (Jacek Janiak) - Dostępność podmiotu publicznego - Zmieniono: treść
13 sierpnia 2021 15:08 - (Jacek Janiak) - Elektroniczna skrzynka podawcza - Zmieniono: treść
13 sierpnia 2021 15:04 - (Jacek Janiak) - Elektroniczna skrzynka podawcza - Zmieniono: treść
13 sierpnia 2021 09:18 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
13 kwietnia 2021 09:10 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono:
13 kwietnia 2021 09:10 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono:
13 kwietnia 2021 09:09 - (Jacek Janiak) - Kierownictwo - Zmieniono: treść
13 kwietnia 2021 08:59 - (Jacek Janiak) - Dostępność podmiotu publicznego - Zmieniono: treść
13 kwietnia 2021 08:55 - (Jacek Janiak) - Dostępność podmiotu publicznego - Zmieniono: treść
12 października 2021 10:46 - (Jacek Janiak) - Dostawa mierników poziomu dźwięku - Zmieniono:
12 października 2021 10:45 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
12 października 2021 09:40 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
12 grudnia 2019 15:00 - (administrator) - Testowy wpis 1 - Testowy komentarz do zmian we wpisie
12 grudnia 2019 10:00 - (administrator) - Testowy wpis 1 - Testowy komentarz do zmian we wpisie
11 października 2021 08:30 - (Jacek Janiak) - Dostawa spektrometru - Zmieniono:
11 października 2021 07:39 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista ds. organizacyjnych w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz Organizacji - Zmieniono: status
11 maja 2021 14:37 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2020 r. - Zmieniono: treść, status
11 maja 2021 14:36 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2020 r. - Zmieniono: treść, status
11 maja 2021 14:35 - (Jacek Janiak) - Rachunek zysków i strat – 2020 r. - Zmieniono: treść, status
11 maja 2021 14:34 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2020 r. - Zmieniono: status
11 maja 2021 14:31 - (Jacek Janiak) - Informacja dodatkowa – 2019 r. - Zmieniono: tytuł
11 maja 2021 14:30 - (Jacek Janiak) - Bilans jednostki budżetowej – 2019 r. - Zmieniono: tytuł
11 maja 2021 14:29 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono: tytuł
11 maja 2021 14:29 - (Jacek Janiak) - Rachunek zysków i strat – 2019 r. - Zmieniono: tytuł
11 maja 2021 14:28 - (Jacek Janiak) - Zestawienie zmian w funduszu – 2019 r. - Zmieniono: tytuł
11 maja 2021 08:11 - (Jacek Janiak) - Majątek - Zmieniono: treść
11 lipca 2022 13:14 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dla mediów - Zmieniono: treść
11 lipca 2022 13:14 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dla mediów - Zmieniono: treść
11 grudnia 2020 12:49 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa urządzeń komputerowych i akcesoriów - Zmieniono:
10 maja 2022 11:23 - (Jacek Janiak) - Majątek - Zmieniono: treść
10 grudnia 2020 08:26 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa mierników IDS - Zmieniono:
10 grudnia 2020 08:03 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - Zmieniono:
10 grudnia 2020 07:25 - (Krzysztof Pietrasiak) - Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury WIOŚ we Włocławku - Zmieniono:
10 grudnia 2019 08:00 - (administrator) - Podstawy prawne - Testowy komentarz do zmian na stronie
10 czerwca 2022 06:38 - (Agnieszka Michalak) - starszy informatyk - Zmieniono: treść
10 czerwca 2022 06:37 - (Agnieszka Michalak) - starszy informatyk - Zmieniono: status
10 czerwca 2020 09:48 - (Małgorzata Witkowska) - starszy specjalista - Zmieniono: treść
1 października 2020 12:52 - (Jacek Janiak) - Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zmieniono: treść
1 października 2020 12:02 - (Jacek Janiak) - Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zmieniono:
1 października 2020 11:56 - (Jacek Janiak) - Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zmieniono: status
1 października 2020 08:41 - (Lilianna Sierek) - inspektor ochrony środowiska - Zmieniono: status
1 lipca 2022 14:32 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista - Zmieniono:
1 lipca 2022 14:31 - (Agnieszka Michalak) - młodszy specjalista - Zmieniono: status
1 grudnia 2020 07:42 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa urządzeń komputerowych i akcesoriów - Zmieniono:
1 grudnia 2020 07:34 - (Krzysztof Pietrasiak) - Dostawa urządzeń komputerowych i akcesoriów - Zmieniono:
- (administrator) - artykuł testowy -