a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Podstawy prawne

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Podstawy prawne działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  stanowią:

 • ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
 • Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • stawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: niedziela, 15 grudnia 2019 18:14
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:34
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:34

 • 10 grudnia 2019 08:00 | administrator | Testowy komentarz do zmian na stronie