a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Statut WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995), jest jednostką budżetową.
Nadanie Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)
Statut zgodnie z art. 105 ust. 4  pkt  3 powyżej cytowanej ustawy nadaje wojewoda w porozumieniu z właściwym ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego nadzorującym zespoloną służbę, inspekcję lub straż.

informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 03 sierpnia 2020 08:00
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:34
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:34

  • 3 sierpnia 2020 08:00 | administrator | Zmieniono: treść

Pliki do pobrania