a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Struktura organizacyjna

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Kierowników Delegatur.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

 • Wydział Inspekcji;
 • Wydział Prawny;
 • Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych;
 • Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
 • Wydział Kadr i Szkolenia oraz Organizacji
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ppoż. i BHP;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Obronnych;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego;
 • Samodzielne Stanowisko – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
 • Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu:
  • z siedzibą w Toruniu,
  • z siedzibą we Włocławku

W skład Delegatur wchodzą:

 • Dział Inspekcji

Wojewódzki Inspektorat ma siedzibę w Bydgoszczy i obejmuje bezpośrednim nadzorem: powiaty ziemskie: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz powiat grodzki Bydgoszcz.
Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Toruniu obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty ziemskie: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński wąbrzeski oraz powiaty grodzkie: Grudziądz i Toruń.
Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu we Włocławku obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty ziemskie: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski oraz powiat grodzki Włocławek.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: piątek, 05 listopada 2021 10:43
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:35
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:35

 • 5 listopada 2021 10:43 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść