a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Wyniki naboru

Nazwa Opis Załącznik Data publikacji
wyniki naborów Nr ogłoszenia 1203 - specjalista ds. badań biologicznych - Laboratorium Pracownia we Włocławku - Krystyna Rejmanowska - Włocławek Nr ogłoszenia 4925 - specjalista ds. badań  fizyko-chemicznych w Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Aleksandra Słowińska - Brzoza Nr ogłoszenia 4927 - specjalista ds badań biologicznych w Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Elewlina Motyka - Bukowiec Nr ogłoszenia 5964 - z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji. Nabór nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych. Nr ogłoszenia 5962 - specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym - Kamila Sieradzka - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 6230 - specjalista ds. badań fizyko-chemicznych w Laboratorium Pracownia we Włocławku - Agnieszka Idryan - Włocławek Nr ogłoszenia 6231 - specjalista ds. badań biologicznych w Laboratorium Pracownia we Włocławku - Izabela Łąkowska - Włocławek 20.03.2017 10:34
starszy księgowy Nr ogłoszenia 2835 - starszy księgowy w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych - Żaneta Witkowska, Grocholin 3.10.2016 10:15
Wyniki naboru Nr ogłoszenia 2258 - stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji. Nabór nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych. 14.09.2016 07:24
Wyniki naboru Nr ogłoszenia 496 - specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym - Monika Tobolska - Chojnice Nr ogłoszenia 272 - inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze we Włocławku - Monika Zawirowska - Lipno Nr ogłoszenia 267 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Agata Hermann - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 180570 - specjalista  w laboratorium - Pracownia w Bydgoszczy - Dariusz Marciniak - Sępólno Krajeńskie Nr ogłoszenia 180568 - inspektor ochrony środowiska Dział Inspekcji w Delegaturze we Włocławku - Agata Romińska - Włocławek Nr ogłoszenia 180139 - specjalista ds. badań biologicznych Laboratorium Pracownia we Włocławku - Joanna Rycharska - Sierpc Nr ogłoszenia 179804 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Monika Ciemniak - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 179801 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Anna Banach - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 179380 - Kierownik Pracowni - Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Jolanta Jurek-Gajownik - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 179379 - specjalista - Laboratorium Pracownia obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza - Szymon Nieściur Bydgoszcz Nr ogłoszenia 178254 - inspektor ochrony środowiska Dział Inspekcji Delegatura we Włocławku - Martyna Szkudlarek - Włocławek 26.08.2016 11:01
Wyniki naboru Nr ogłoszenia 175415 - inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku - Mariola Wybult - Świedziebnia Nr ogłoszenia 176042 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Sylwia Hołda - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 176044 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Marcin Sobierajski - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 176045 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Agata Hermann - Bydgoszcz 18.04.2016 08:13
wyniki naborów Nr ogłoszenia 173750 - księgowy w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych - Lilianna Welchowska - Prądocin Nr ogłoszenia 173925 - inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury w Toruniu - Iwona Łazowy Szczepanowska - Toruń Nr ogłoszenia 173926 - specjalista w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatura w Toruniu - Dawid Strzelecki - Kowal Nr ogłoszenia 175012 - starszy inspektor ds. BHP i P. Poż - Damian Cieślak - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 175410 - inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatura we Włocławku - Mariola Wybult - Świedziebnia Nr ogłoszenia 175413 - specjalista ds. kancelaryjnych w Delegaturze we Włocławku - Iwona Sławińska - Włocławek Nr ogłoszenia 175415 - specjalista ds. kancelaryjnych Delegatura w Toruniu - Katarzyna Bulczyńska - Toruń 26.01.2016 09:05
wyniki naboru na wolne stanowiska pracy Nr ogłoszenia 170477 - inspektor ochrony środowiska Dział Inspekcji Delegatura we Włocławku - Łukasz Bakalarczyk - Kruszyn Nr ogłoszenia 170374 - specjalista Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy  - Sylwia Dworacka Bydgoszcz Nr ogłoszenia 170479 - inspektor ochrony środowiska Dział Inspekcji Delagtura w Toruniu - Michał Boruta Toruń Nr ogłoszenia 170480 - inspektor ochrony środowiska Dział Inspekcji Delegatura w Toruniu - Łukasz Czyża - Toruń Nr ogłoszenia 171108 - specjalista Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Monika Tuszyńska Bydgoszcz Nr ogłoszenia 171110 - specjalista Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Iwona Klugiewicz Bydgoszcz Nr ogłoszenia 171800 - główny specjalista ds. obrony cywilnej -Andrzej Majda - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 171848 - specjalista Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Małgorzata Buchwald Nr ogłoszenia 171850 - specjalista Laboratorium Pracownia w Bydgoszczy - Dagmara Podogrodzka Bydgoszcz Nr ogłoszenia 172528 - specjalista Laboratorium Pracownia obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza - Elżbieta Szydłowska Nr ogłoszenia 173080 specjalista Wydział Monitoringu Środowiska - Adrianna Werońska - Pruszcz Pomorski 16.10.2015 09:33
wyniki naboru Nr ogłoszenia 165277 - starszy inspektor ds. bhp i p.poż - samodzielne stanowisko pracy - Hanna Kaczmarczyk - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 166020 - specjalista w Laboratorium w Bydgoszczy - Małgorzata Buchwald - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 167971 - specjalista samodzielne stanowisko pracy – Małgorzata Nowicka – Jarużyn Nr ogłoszenia 168553 - specjalista Laboratorium - Pracownia w Bydgoszczy – Marek Pomorski – Bydgoszcz Nr ogłoszenia 169212 - naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjno-Technicznym – Andrzej Kugacz – Bydgoszcz Nr ogłoszenia 169971 - specjalista Laboratorium - Pracownia w Bydgoszczy – Tomasz Ćwikliński - Bydgoszcz 11.03.2015 14:00
główny specjalista i starszy referent Nr ogłoszenia 163907 - główny specjalista ds. systemu zarządzania jakością, ds. pomiarów terenowych i pobierania próbek wód,ścieków oraz gleby - Anna Zielińska Jurkiewicz - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 163912 - starszy referent w Delegaturze we Włocławku - Małgorzata Biej - Włocławek 10.12.2014 13:39
inspektor ochrony środowiska, specjalista ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych Nr ogłossenia 161735 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Adam Stefański - Szubin Nr ogłoszenia 161781 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Magda Winogrodzka - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 162209 - inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku - Karolina Apalczyk - Baruchowo Nr ogłoszenia 162995 - specjalista ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w Laboratorium w Bydgoszczy - Jakub Warda - Gąsawa 4.11.2014 13:36
Inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji Nr ogłoszenia 160342 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Agata Ojdowska  Bydgoszcz i Barosz Kaszyński Bydgoszczy   6.08.2014 09:30
wyniki naboru Nr ogłoszenia 153260 - specjalista w Laboratorium , Pracownia w Bydgoszczy - Tomasz Malczewski Sępólno Krajeńskie Nr ogłoszenia 153963 - inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy - Dawid Lipiński BYdgoszcz 31.10.2013 09:46
inspektor ochrony środowiska w Dziele Inspekcji Delegatury we Włocławku Nr ogłoszenia 152597 - inspektor ochrony środowiska w Delegaturze we Włocławku  - Martyna Szkudlarek 20.08.2013 11:06
inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji Nr ogłoszenia 149457 inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Mariusz Lewandowski - Nakło nad  Notecią Nr ogłoszenia 149691 inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Emilia Malanowska - Bydgoszcz 6.05.2013 09:14
wyniki naborów Nr ogłoszenia 146555 specjalista w Wydziele Monitoringu Środowiska  - Joanna Klajbor Stronno Nr ogłoszenia 146928 inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Magda Majewska Bydgoszcz Nr ogłoszenia 146926 specjalista w Laboratorium Pracownia we Włocławkui - Mariusz Złakowski Włocławek Nr ogłoszenia 146929 informatyk w Dziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze we Włocławku - Krzysztof Pietrasiak 8.02.2013 10:42
wyniki naboru Nr ogłoszenia 140632 specjalista w Laboratorium ( 2 etaty) - Paulina Słomianna - Nowa Sól, Julia Filipowicz - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 141256 inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Kamila Lipczyńska - Bydgoszcz Nr ogłoszenia141258 inspektor ochrony środowiska  w Wydziale Inspekcji- Weronika Sznajdrowska - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 141262 inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji - Sebastian Ignacak - Bydgoszcz Nr ogłoszenia 145502 specjalista w Laboratorium - Ewa Brauer - Tuchola Nr ogłoszenia145646 specjalista w Wydziale Organizacji - Elżbieta Darsicka - Bydgoszcz     8.11.2012 11:50
1 5 6 7