a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia

Administrator danych osobowych

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2

 

Kontakt do inspektora ochrony danych

e-mail: iod@wios.bydgoszcz.pl

telefon: 52 376-17-37

 

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe kandydata do pracy.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody kandydata. W tym zakresie są powierzane (udostępniane) podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Odbiorcami danych kandydata wybranego w trakcie naboru do zatrudnienia będą również podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla kandydatów do zatrudnienia.

 

Jak nie będą przetwarzane dane osobowe

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w wyniku naboru

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. obowiązku upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy.

 

Źródło pozyskiwanych danych

Dane gromadzone są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody. Podanie danych osobowych w trakcie naboru jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub do momentu wycofania zgody przez kandydata.

 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza WIOŚ, mają prawo żądać dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będzie można przesłać na adres kontaktowy inspektora ochrony danych, podany powyżej. W sytuacjach przetwarzania danych w sposób niezgodny z przepisami prawa można wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 03 sierpnia 2020 08:23
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:43
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:43

  • 3 sierpnia 2020 08:23 | administrator | Zmieniono: treść

Pliki do pobrania