a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Zadania

Do głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska  wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, będącego kierownikiem inspekcji, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska organem właściwym jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz realizuje kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Kujawsko-Pomorski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska realizuje zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska wynikające w szczególności z art. 2 ust.1  ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995),


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: piątek, 26 listopada 2021 12:18
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:55
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:55

  • 3 sierpnia 2020 08:03 | administrator | Zmieniono: treść
  • 26 listopada 2021 12:18 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
Pokaż więcejPokaż mniej