a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Postępowania ofertowe

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
18.07.2022 07:52 Usługi pocztowe świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WIOŚ w Bydgoszczy oraz Delegatury w Toruniu i Włocławku Ogloszenie.pdf
Formularz-ofertowy.docx
22.07.2022 Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
13.01.2022 13:46 WIOŚ-WAT.272.1.2022 Zakup paliwa, usług mycia, opłat za przejazd autostradami do samochodów służbowych WIOŚ 2-Formularz-ofertowy.docx
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
24.01.2022 10:00 Informacja-o-wyborze.pdf
27.09.2021 14:04 WIOŚ-WAT.272.2.2021 Dostawa mierników poziomu dźwięku ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2-Formularz-ofertowy.docx
Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
25.01.2021 14:45 WIOŚ-WP.272.1.2021 Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju „Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok” zapytanie-ofertowe.pdf
27.01.2021 wynik.pdf
27.11.2020 14:51 WIOŚ-WP.272.10.2020 Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych formularz-ofertowy-3.doc
zapytanie-ofertowe-7.pdf
01.12.2020 wynik-2.pdf
25.11.2020 14:55 WIOŚ-WP.272.9.2020 Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury WIOŚ we Włocławku zapytanie-ofertowe-6.pdf
formularz-ofertowy-2.doc
ogolne-warunki-umowy.pdf
zalacznik-nr-3.pdf
zalacznik-nr-4.pdf
zalacznik-nr-5.pdf
zalacznik-nr-6.pdf
zalacznik-nr-7.pdf
zalacznik-nr-8.pdf
odpowiedzi-na-pytania-1.pdf
01.12.2020 wynik-1.pdf
20.11.2020 14:36 WIOŚ-WP.272.8.2020 Dostawa mierników IDS zapytanie-ofertowe-3.pdf
formularz-ofertowy-1.doc
23.11.2020 0:00 wynik-3.pdf
6.11.2020 14:53 WIOŚ-WP.272.6.2020 Remont pomieszczeń w budynku Zamawiającego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 przedmiar-robot.docx
zapytanie-ofertowe-1.pdf
12.11.2020 14:00 wynik.pdf
3.11.2020 14:18 WIOŚ-WP.272.5.2020 Dostawa mierników IDS formularz-ofertowy.doc
zapytanie-ofertowe-5.pdf
09.11.2020 12:00 informacja-o-uniewaznieniu.pdf
17.01.2020 12:49 WIOŚ-WP.272.1.2020.MNo Dostawa paliwa oraz usługa mycia samochodów służbowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapytanie-ofertowe-9.pdf
odpowiedzi-na-pytania-2.pdf
KLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf
24.01.2020 14:00 wynik.pdf
13.11.2019 13:53 WIOŚ-WP.272.19.2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-4.docx
19.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
wyjaśnienie-treści-zapytania-of..pdf
7.11.2019 15:19 WIOŚ-WP.272.18.2019 Dostawa środków czystości Załącznik-nr-1-do-zapytania -środki-czystości.docx
Zapytanie-ofertowe.pdf
12.11.2019
30.10.2019 14:21 WIOŚ-WP.272.16.2019 Przebudowa stron internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 16.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
Załączniki.docx
05.11.2019 16.2019-wynik.pdf
24.10.2019 05:53 WIOŚ-WP.272.15.2019 Dostawa materiałów biurowych do Delegatury WIOŚ we Włocławku 15.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-3.docx
29.10.2019 15.2019-wynik.pdf
24.10.2019 05:52 WIOŚ-WP.272.14.2019 Dostawa materiałów biurowych do Delegatury WIOŚ w Toruniu 14.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-2.docx
29.10.2019
24.10.2019 05:52 WIOŚ-WP.272.12.2019 Dostawa materiałów biurowych do siedziby WIOŚ w Bydgoszczy 12.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-1.docx
29.10.2019
18.10.2019 12:14 WIOŚ-WP.272.11.2019 Dostawa środków czystości 11.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx
11.2019-odpowiedzi-na-pytania.pdf
25.10.2019
26.09.2019 13:49 WIOŚ-WP.272.10.2019 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2 10.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
02.10.2019
25.09.2019 10:01 WIOŚ-WP.272.8.2019.MNo Dostawa mebli biurowych 8.2019.zapytanie-ofertowe.pdf
02.10.2019
30.08.2019 12:35 WIOŚ-WP.272.7.2019 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatury Toruniu 272.7.2019-zapytanie-ofertowe.pdf
06.09.2019
1 2 3 4

Pliki do pobrania