a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Postępowania przetargowe

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
15.05.2018 06:03 WIOŚ-SSZP.272.7.2018 Dostawa odczynników 7-2018-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
7-2018-SIWZ.pdf
7-2018-odpowiedzi-na-pytania.pdf
7-2018-zmiana-siwz.pdf
7-2018-odpowiedzi-na-pytania2.pdf
7-2018-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
23.05.2018 12:00 7-2018-Informacja-o-wyborze Internet.pdf
7-2018-wybr.pdf
10.05.2018 05:59 WIOŚ-SSZP.272.6.2018 Dostawa akcesoriów i części do aparatury laboratoryjnej WIOŚ-SSZP.272.6.2018-ogłoszenie.pdf
6-2018-SIWZ.pdf
WIOŚ-SSZP.272.6.2018-zmiana-ogłoszenia.pdf
6-2018-odpowiedzi-na-pytanie-do-siwz.pdf
6-2018-Informacja-z-otwarciaa.pdf
23.04.2018 12:00
18.01.2018 13:25 WIOŚ-SSZP.272.3.2018 Dostawa akcesoriów i części do aparatury laboratoryjnej 3-2018-siwz.pdf
3-2018-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
3-2018-informacja-z-otwarcia.pdf
26.01.2018 12:00 3-2018-informacja-o-wyborze1.pdf
3-2018-informacja-o-wyborze2.internet.pdf
14.12.2017 12:21 WIOŚ-SSZP.272.41.2017 Dostawa akcesoriów i części do aparatury laboratoryjnej. 41-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
41-2017-siwz.pdf
41-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
22.12.2017 12:00 41-2017-informacja-o-wyborze.pdf
31.10.2017 13:57 WIOŚ-SSZP.272.40.2017 Przeglądy aparatury pomiarowej 40-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
40-2017-siwz.pdf
40-2017-informacja-z-otwarcia.pdf
08.11.2017 12:00 40-2017-informacja-o-wyborze.pdf
27.10.2017 12:53 WIOŚ-SSZP.272.38.2017 Dostawa odczynników 38-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
38-2017-siwz.pdf
38-2017-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz.pdf
38-2017-zmiana-siwz.pdf
38-2017-zmiana-ogłoszenia.pdf
38-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
09.11.2017 12:00 38-2017-informacja-o-wyborze.pdf
18.10.2017 12:54 WIOŚ-SSZP.272.36.2017 Dostawa płyt grzejnych ceramicznych laboratoryjnych 36-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
36-2017-SIWZ.pdf
36-2017-odpowiedzi-na-pyt..pdf
36-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
26.10.2017 12:00 36-2017-informacja-o-wyborze.pdf
18.10.2017 11:35 WIOŚ-SSZP.272.31.2017 Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej 31-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
31-2017-siwz.pdf
31-2017-odpowiedzi-na-pyt..pdf
31-2017-zmiana-siwz.pdf
31-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
26.10.2017 12:00 31-2017-Informacja-o-wyborze.pdf
31-2017-informacja-o-wyborze2.pdf
17.10.2017 12:12 WIOŚ-SSZP.272.37.2017 Przeglądy i naprawy aparatury laboratoryjnej 37-2017-ogłoszenie-o-udzieleniu.pdf
37-2017-siwz.pdf
37-2017-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
25.10.2017 12:00 37-2017-informacja-o-wyborze.pdf
12.09.2017 11:10 WIOŚ-SSZP.272.28.2017 Przeglądy serwisowe i naprawy oraz zakup części do zestawów oczyszczania wody w laboratorium 28-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
28-2017-siwz.pdf
28-2017-inf.z-otwarcia-ofert.pdf
20.09.2017 12:00 28-2017-wynik.pdf
25.08.2017 11:42 WIOŚ-SSZP.272.24.2017 Dostawa odczynników 24-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
24-2017-siwz.pdf
24-2017-odpowiedzi-na-pytania.pdf
24-2017-ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
24-2017-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
06.09.2017 12:00 24-2017-wybr.pdf
24-2017-wybr2.pdf
20.07.2017 13:26 WIOŚ-SSZP.272.23.2017 Przeglądy i naprawy aparatury kontrolnej ogłoszenie-555092-N-2017.pdf
23-2017-siwz.pdf
31.07.2017 12.00
14.07.2017 12:35 WIOŚ-SSZP.272.22.2017 Dostawa mieszadła magnetycznego 22-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
22-2017-siwz.pdf
22-2017-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz.pdf
22-2017-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz1.pdf
22-2017-inf.z-otwarcia.pdf
28.07.2017 12:00 22-2017-wybr.pdf
14.07.2017 12:31 WIOŚ-SSZP.272.18.2017 Dostawa armatury głębinowej 18-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
18-2017-siwz.pdf
18-2017-inf.z-otwarcia.pdf
26.07.2017 12:00 18-2017-wybr.pdf
14.07.2017 12:18 WIOŚ-SSZP.272.21.2017 Dostawa spektrofotometru 21-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
21-2017-siwz.pdf
21-2017-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz.pdf
21-2017-inf.z-otwarcia.pdf
28.07.2017 12:00 21-2017-wybr.pdf
4.07.2017 14:47 WIOŚ-SSZP.272.13.2017 Serwis analizatorów gazowych oraz analizatorów pyłu 13-2017-siwz.pdf
13-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
13-2017-ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
13-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
12.07.2017 12:00
20.06.2017 11:10 WIOŚ-SSZP.272.16.2017 Przeglądy analizatora rtęci 16-2017-siwz.pdf
16-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
16-2017-inf-z-otwarcia.pdf
28.06.2017 12:00
9.06.2017 12:58 WIOŚ-SSZP.272.15.2017 Przeglądy i konserwacje aparatury laboratoryjnej 15-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
15-2017-siwz.pdf
15-2017-ogólne-warunki-umowy.pdf
15-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
19.06.2017 12:00
9.06.2017 12:47 WIOŚ-SSZP.272.14.2017 Dostawa akcesoriów i części zamiennych do aparatury laboratoryjnej 14-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
14-2017-siwz-2.pdf
14-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
19.06.2017 12:00
5.06.2017 12:30 WIOŚ-SSZP.272.12.2017 Dostawa odczynników 12-2017-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
12-2017-ogólne-warunki-umowy.pdf
12-2017-siwz.pdf
12-2017-odpowiedzi-na-pytania-do-siwz.pdf
12-2017-odpowiedzi-na-pyt.do-siwz2.pdf
12-2017-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
13.06.2017 12:00
1 2 3 4

Pliki do pobrania