a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Archiwum postępowań o zamówienia publiczne

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
8.12.2015 10:14 WIOŚ-SSZP.272.41.2015 Usługi przeglądów, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem części-wybór oferty 41-2015-informacja-o-wyborze.pdf
30.11.2015
2.12.2015 12:28 WIOŚ-SSZP.272.39.2015 Remont łazienki w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy – wybór oferty 39-2015-informacja-o-wyborze.pdf
25.11.2015
2.12.2015 08:31 WIOŚ-SSZP.272.40.2015 Zamówienie na remont garaży w Delegaturze W Toruniu – wybór oferty 40-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
30.11.2015
25.11.2015 12:54 WIOŚ-SSZP.272.38.2015 Zamówienie na dostawę akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych – wybór ofert 38-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
03.11.2015
23.11.2015 07:32 WIOŚ-SSZP.272.37.2015 Zamówienie na dostawę materiałów referencyjnych i innych odczynników – wybór ofert 37-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
28.10.2015
20.11.2015 12:40 WIOŚ-SSZP.272.41.2015 Usługi przeglądów, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem części. 41-2015-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
41-2015-siwz.pdf
30.11.2015
16.11.2015 13:12 WIOŚ-SSZP.272.35.2015 Usługi przeglądów, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem części – wybór ofert 35-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
19.10.2015
16.11.2015 09:48 WIOŚ-WAT.2601.82.2015.AM dostawa tuszów,tonerów,bębnów do drukarek – wybór oferty
13.11.2015 14:56 WIOŚ-SSZP.272.40.2015 Zamówienie na remont garaży w Delegaturze W Toruniu 165971-2015.pdf
40-2015-SIWZ.pdf
30.11.2015
10.11.2015 13:42 WIOŚ-SSZP.272.39.2015 Remont łazienki w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy 39-2015-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
39-2015-siwz.pdf
25.11.2015
10.11.2015 12:11 WIOŚ-SSZP.272.33.2015 Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury-wybór 33-2015-informacja-o-wyborze2.pdf
29.10.2015 13:54 WIOŚ-SSZP.272.36.2015 Instalacja gazów technicznych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przy Placu Kopernika 2 na działkach 86/2 i 86/8 -wybór oferty 36-2015-informacja-o-wyborze.pdf
27.10.2015 13:13 WIOŚ-SSZP.272.33.2015 Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury-wybór oferty 33-2015-informacja-o-wyborze.pdf
23.10.2015 13:02 WIOŚ-SSZP.272.38.2015 Zamówienie na dostawę akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych 38-2015-SIWZ.pdf
155401-2015.pdf
03.11.2015
21.10.2015 12:51 WIOŚ-SSZP.272.32.2015 Remont łazienki w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy-wybór oferty 32-2015-informacja-o-wyborze.pdf
21.10.2015 12:47 WIOŚ-SSZP.272.31.2015 Wymiana okien dachowych oraz rury spustowej-wybór oferty 31-2015-informacja-o-wyborze.pdf
19.10.2015 12:58 WIOŚ-SSZP.272.37.2015 Zamówienie na dostawę materiałów referencyjnych i innych odczynników 152491-2015.pdf
37-2015-SIWZ.pdf
28.10.2015
13.10.2015 13:13 WIOŚ-SSZP.272.34.2015 Dostawa paliwa do pojazdów WIOŚ – wybór oferty 34-2015-informacja-o-wyborze.pdf
9.10.2015 12:30 WIOŚ-SSZP.272.35.2015 Usługi przeglądów, serwisu, konserwacji i naprawy wraz z zakupem części 35-2015-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
35-2015-siwz.pdf
19.10.2015
9.10.2015 11:31 WIOŚ-WAT.2601.73.2015.AG Zakup szkła i akcesoriów laboratoryjnych – wybór oferty
1 2 3 20