a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Archiwum postępowań o zamówienia publiczne

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
29.07.2015 12:52 WIOŚ-SSZP.272.24.2015 Zamówienie na dostawę części i akcesoriów do aparatury oraz materiałó filtracyjnych – wybór ofert 24-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
13.07.2015
29.07.2015 06:05 WIOŚ-SSZP.272.25.2015 zamówienie na dostawę aparatury laboratoryjnej – wybór oferty 25-2015-informacja-o-wyborze.pdf
23.07.2015 13:03 WIOŚ-SSZP.272.23.2015 zamówienie na dostawę części zamiennych oraz serwisowania aparatury- wybór oferty 23-2015-informacja-o-wyborze.pdf
21.07.2015 08:36 WIOŚ-WAT.2601.92.2015.AG materiały eksploatacyjne i części zamienne – zapytanie ofertowe materiały-eksploatacyjne-i-części-zamienne-z.pdf
27.07.2015
16.07.2015 09:15 WIOŚ-SSZP.272.22.2015 Zamówienie na usługi przeglądów, napraw, diagnistyki i serwisu – wybór ofert 22-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
08.07.2015
14.07.2015 14:57 WIOŚ-SSZP.272.25.2015 Zamówienie na dostawę aparatury laboratoryjnej 25-2015-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
25-2015-siwz.pdf
25-2015-wyjaśnienie-treści-siwz.pdf
25-2015-wyjaśnienie-treści-siwz2.pdf
25-2015-zmiana-ogłoszenia.pdf
25-2015-zmiana-siwz.pdf
25-2015-wyjaśnienie-treści-siwz3.pdf
22.07.2015
9.07.2015 12:56 WIOŚ-SSZP.272.16.2015 Zamówienie na dostawę odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych 16-2015-informacja-o-wyborze2.pdf
11.05.2015
30.06.2015 12:58 WIOŚ.SSZP.272.24.2015 Dostawa części i akcesoriów do aparatury oraz materiałów filtracyjnych 24-2015-siwz.pdf
24-2015-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
24-2015-wyjaśnienie-treści-siwz.odpowiedzi-na-pytania.pdf
24-2015-ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
13.07.2015
30.06.2015 10:05 WIOS-SSZP.272.19.2015 Zamówienie na usługi przeglądów, serwisu, konserwacji i diagnozy awarii-wybór oferty 19-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty2.pdf
28.05.2015
24.06.2015 12:19 WIOŚ-SSZP.272.16.2015 Zamówienie na dostawę odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych 16-2015-zawiadomienie-o-wyborze-do-internetu.pdf
11.05.2015
24.06.2015 11:28 WIOŚ-SSZP.272.22.2015 Zamówienie na usługiprzeglądów, napraw, diagnistyki i serwisu 93203-2015.pdf
22-2015-SIWZ.pdf
22-2015-zmiana-siwz.pdf
22-2015-ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
08.07.2015
24.06.2015 10:32 WIOŚ-SSZP.272.23.2015 Zamówienie na dostawę części zamiennych oraz serwisowania aparatury 93071-2015.pdf
23-2015-SIWZ.pdf
03.07.2015
19.06.2015 12:13 WIOŚ-WAT.2601.36.2015.AM Dostawa odczynników do mikrobiologii – wybór oferty
19.06.2015 11:42 WIOŚ-WAT.2601.34.2015.AM dostawa pieca do mineralizacji fosforu z windą i skruberem – wybór oferty
18.06.2015 09:04 WIOŚ_SSZP.272.20.2015 Dostawa części i akcesoriów do aparatury-wybór oferty 20-2015-informacja-o-wyborze.pdf
05.06.2015
18.06.2015 07:06 WIOŚ-SSZP.272.19.2015 Zamówienie na usługi przeglądów, serwisu, konsrerwacji i diagnozy awarii – wybór ofert 19-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty1-do-internetu.pdf
28.05.2015
16.06.2015 12:08 WIOŚ-SSZP.272.17.2015 Dostawa części do aparatury wraz z serwisem-informacja o wyborze 17-2015-informacja-o-wyborze2.pdf
11.05.2015
9.06.2015 08:11 WIOŚ-SSZP.272.18.2015 Zamówienie na usługę przeglądów okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeń i wyceny kosztów naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu pomiarowego prekursorów ozonu oraz przeglądu aspiratora – wybór oferty 18-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
22.05.2015
5.06.2015 12:01 WIOŚ-SSZP.272.17.2015 Dostawa części do aparatury wraz z serwisem-wybór oferty 17-2015-informacja-o-wyborze.pdf
11.05.2015
5.06.2015 08:03 WIOŚ-SSZP.272.21.2015 Zamówienie na dostawę sensora do analizatora spalin-wybór oferty 21-2015-zawiadomienie-o-wyborze.pdf
28.05.2015
1 2 3 4 5 20

Pliki do pobrania