a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Archiwum postępowań o zamówienia publiczne

Data publikacji Nr sprawy Nazwa/przedmiot zamówienia Pliki do pobrania Termin składania Wybrane oferty
29.05.2015 13:30 WIOŚ-SSZP.272.14.2015 Zamówienie na dostawę odczynników – wybór ofert 14-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
14-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty2-do-internetu.pdf
09.04.2015
26.05.2015 12:18 WIOŚP-SSZP.272.20.2015 Dostawa części i akcesoriów do aparatury 124770-2015-ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
20-2015-siwz.pdf
20-2015-wyjaśnienie-treści-siwz.pdf
20-2015-zmiana-siwz.pdf
20-2015-zmiana-ogłoszenia.pdf
05.06.2015
20.05.2015 13:43 WIOŚ-SSZP.272.19.2015 Zamówienie na usługi przeglądów, serwisu, konsrerwacji i diagnozy awarii 73041-2015.pdf
19-2015-SIWZ.pdf
28.05.2015
20.05.2015 13:39 WIOŚ-SSZP.272.21.2015 Zamówienie na dostawę sensora do analizatora spalin 21-20185-SIWZ.pdf
73081-2015.pdf
28.05.2015
15.05.2015 12:50 WIOŚ-WAT.2601.42.2015.AG Zakup autoklawu, pionowego Tuttnauer – zapytanie ofertowe Zakup-autoklawu-pionowego-Tuttnauer-zapytanie-ofertowe.pdf
29.05.2015
15.05.2015 12:41 WIOŚ-WAT.122.5.2015.AG Opracowanie raportu z badań prekursorów ozonu – zapytanie ofertowe Opracowanie-raportu-z-badań-prekursorów-ozonu-zapytanie-ofertowe.pdf
Wyjaśnienie-treści-zapytania-ofertowego-1.pdf
01.06.2015
14.05.2015 10:00 WIOŚ-WAT.2601.36.2015.AM zapytanie ofertowe odczynniki do mikrobiologii zapytanie-ofertowe-odczynniki.pdf
25.05.2015
14.05.2015 09:50 WIOŚ-WAT.2601.34.2015.AM zapytanie ofertowe piec do mineralizacji fosforu z windą i skruberem zapytanie-ofertowe-piec-do-mineralizacji.pdf
25.05.2015
11.05.2015 10:11 WIOŚ-SSZP.272.18.2015 Zamówienie na usługę przeglądów okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeń i wyceny kosztów naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu pomiarowego prekursorów ozonu oraz przeglądu aspiratora 66885-2015.pdf
18-2015-SIWZ.pdf
22.05.2015
4.05.2015 08:08 WIOŚ-SSZP.272.13.2015 Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych i części – wybór ofert 13-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
07.04.2015
30.04.2015 13:00 WIOŚ-SSZP.272.17.2015 Zamówienie na dostawę części do aparatury wraz z serwisem 61839-2015.pdf
17-2015-SIWZ.pdf
11.05.2015
27.04.2015 09:12 WIOŚ-SSZP.272.16.2015 Zamówienie na dostawę odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych 59069-2015.pdf
16-2015-SIWZ.pdf
16-2015-wyjasnienie-tresci-SIWZ1.pdf
16-2015-zmiana-tresci-SIWZ1.pdf
16-2015-wyjasnienie-tresci-SIWZ2.pdf
11.05.2015
10.04.2015 14:47 WIOŚ-SSZP.272.15.2015 Zamówienie na dostawę kwasu octowego lodowatego – wybór oferty 15-2015-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-internetu.pdf
27.03.2015 14:29 WIOŚ-SSZP.272.13.2015 Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych i części 43677-2015.pdf
13-2015-SIWZ.pdf
07.04.2015
27.03.2015 13:58 WIOŚ-SSZP.272.14.2015 Zamówienie na dostawę odczynników 43653-2015.pdf
14-2015-SIWZ.pdf
14-2015-wyjasnienie-tresci-SIWZ1.pdf
14-2015-wyjasnienie-tresci-SIWZ1-zalacznik.pdf
14-2015-zmiana-tresci-SIWZ1.pdf
14-2015-wyjasnienie-tresci-SIWZ2.pdf
14-2015-wyjasnienie-tresci-SIWZ3.pdf
09.04.2015
27.03.2015 11:33 WIOŚ-WAT.122.3.2015.AM Utrzymanie syst. zarządzania dokumentami e-Dok – wybór oferty
23.03.2015 11:58 WIOŚ-SSZP.272.10.2015 Zamówienie na usługę serwisu chromatografu gazowego i diagnozy awarii analizatora – unieważnienie postępowania 10-2015-uniewaznienie-postepowania-do-internetu.pdf
13.03.2015
20.03.2015 09:31 WIOŚ-WAT.2630.1.2015.AM zapytanie ofertowe 7-miejscowy samochód terenowy – wybór ofert 18.03.2015
18.03.2015 10:49 WIOŚ-SSZP.272.9.2015 Zamówienie na dostawę wzorca i odczynnika – unieważnienie postępowania 09-2015-uniewaznienie-postepowania.pdf
12.03.2015
18.03.2015 10:46 WIOŚ-SSZP.272.11.2015 Zamówienie na dostawę płyty zasilającej do pobornika pyłu – unieważnienie postępowania 11-2015-uniewaznienie-postepowania.pdf
13.03.2015
1 2 3 4 5 6 20

Pliki do pobrania