a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa samochodu terenowego


 

WIOŚ-SSZP-323-15/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 04.11.2008r

                                                    

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu terenowego wybrał następującą ofertę:

 

YAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szosa Gdańska 28, 86-031 Osielsko

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najkorzystniejszy bilans ceny i warunków technicznych.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „MOTO-CHAMP” Zbigniew Karaś

      ul. Ks. Schulza 1a, 85-315 Bydgoszcz

2)      YAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      ul. Szosa Gdańska 28, 86-031 Osielsko

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 04.11.2008r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 04 listopada 2008 14:55
opublikowano: wtorek, 04 listopada 2008 14:55