a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Regulamin organizacyjny

Obowiązek ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.
Zgodnie zaś z art. 53 ust. 4  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę.
Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy określa strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także prawa i obowiązki pracowników oraz zakres ich odpowiedzialności.

informację wytworzył: : Jacek Janiak
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja: sobota, 21 października 2023 19:36
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:38
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:38

  • 17 listopada 2020 14:58 | Jacek Janiak | Zmieniono:
  • 4 listopada 2021 13:09 | Jacek Janiak | Zmieniono:
  • 21 października 2023 19:36 | Krzysztof Pietrasiak | Zmieniono:
Pokaż więcejPokaż mniej

Pliki do pobrania