a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej WIOŚ w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy jest stroną internetową, która umożliwia
powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie,
a będące w posiadaniu WIOŚ mogą Państwo otrzymać
po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji
publicznej, który należy przesłać na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz
ul. ks. Piotra Skargi 2
centrala tel : 52 376 17 00
sekretariat tel: 52 376 17 32 lub 52 322 17 44
fax: 52 376 17 34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

Delegatura WIOŚ w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Moniuszki 15-21
tel : 56 611 52 29
fax: 56 611 52 40
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl

Delegatura WIOŚ we Włocławku
87-800 Włocławek
Plac Mikołaja Kopernika 1
tel : 54 231 21 03, 54 412 73 23
fax: 54 412 73 60
e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl

Godziny pracy WIOŚ:

7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

 

Poza godzinami pracy istnieje możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń przepisów ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii pod numerem telefonu

603 399 125 - dla zdarzeń na terenie powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, tucholskiego, sępoleńskiego, świeckiego, żnińskiego oraz m. Bydgoszcz.

603 399 122 - dla zdarzeń na terenie powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego oraz m. Toruń i m. Grudziądz.

603 399 123 - dla zdarzeń na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego oraz m. Włocławek
.