a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów firmy HACH


 

WIOŚ-SSZP-3264-05/08                                                                             Bydgoszcz, dnia 03.12.2008r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatów firmy HACH wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

„OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

2)      Anna Nowak „SPECTRUM” Przedsiębiorstwo Handlowe

ul. Turkusowa 24, Radomia, 66-008 Świdnica

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

„OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

2)      Anna Nowak „SPECTRUM” Przedsiębiorstwo Handlowe

ul. Turkusowa 24, Radomia, 66-008 Świdnica

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 3

„OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)      „OMC ENVAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

2)      Anna Nowak „SPECTRUM” Przedsiębiorstwo Handlowe

ul. Turkusowa 24, Radomia, 66-008 Świdnica

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 03.12.2008r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 03 grudnia 2008 13:55
opublikowano: środa, 03 grudnia 2008 13:55