a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa odczynników chemicznych


 

WIOŒ-SSZP-323-06/09                                                                              Bydgoszcz, dnia 10.08.2009r

                                                    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych wybrał następujšcš ofertę:

 

Zadanie 1

 

LGC Standards Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leœny, 05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższš cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. LGC Standards Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leœny, 05-092 Łomianki

 1. Chemag Spółka Jawna J.Kiermasz, B. Pillath

Ul. Łškowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.

 

Zadanie 2

 

LGC Standards Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leœny, 05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższš cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. LGC Standards Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leœny, 05-092 Łomianki

 1. POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.

 

Zadanie 3

 

POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższš cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. Chemag Spółka Jawna J.Kiermasz, B. Pillath

Ul. Łškowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 1. POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.

 

Zadanie 4

 

LGC Standards Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leœny, 05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższš cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. LGC Standards Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

Ul. Marii Konopnickiej 1 Dziekanów Leœny, 05-092 Łomianki

 1. Chemag Spółka Jawna J.Kiermasz, B. Pillath

Ul. Łškowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.

 

Zadanie 5

 

POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższš cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. Chemag Spółka Jawna J.Kiermasz, B. Pillath

Ul. Łškowa 35/38, 80-743 Gdańsk

 1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš w Poznaniu oddział Słupsk

Ul. Słoneczna 16F, 76-200 Słupsk

 1. POCH Spółka Akcyjna

Ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załšczeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treœć odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 10.08.2009r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 10 sierpnia 2009 12:10
opublikowano: poniedziałek, 10 sierpnia 2009 12:10