a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów dla mikrobiologii

 

WIOŚ-SSZP-2430-04/06                                                              Bydgoszcz, dnia 09.11.2006r

                                                    

 

 

 

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                      

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dla mikrobiologii ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

 

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 09.11.2006r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 09 listopada 2006 14:12
opublikowano: czwartek, 09 listopada 2006 14:12