a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa gazów wzorcowych


 

WIOŚ-SSZP-2430-07/07                                                                           Bydgoszcz, dnia 24.10.2007r

                                                    

  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów wzorcowych wybrał następującą ofertę:

 

Messner Polska Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta ma najniższą cenę, która był jedynym kryterium wyboru.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Messner Polska Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

 

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 24.10.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 24 października 2007 08:05
opublikowano: środa, 24 października 2007 08:05