a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

modernizacja instalacji wod-kan.


 

WIOŚ-SSZP-323-11/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 28.10.2008r

                                                    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji wod-kan. wybrał następującą ofertę:

 

Zakład Instalacji WOD-KAN C.O. I GAZ Krzysztof Rybka

Ul. Zapłotek 19, 85-357 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.      Zakład Instalacji WOD-KAN C.O. I GAZ Krzysztof Rybka

      ul. Zapłotek 19, 85-357 Bydgoszcz

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 28.10.2008r.

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 28 października 2008 12:31
opublikowano: wtorek, 28 października 2008 12:31